Αλλάζει το επίδομα ανεργίας και γίνεται επίδομα εργασίας

ΟΑΕΔ

Εντός του Νοεμβρίου, τροποποιημένο και με διαφορετική φιλοσοφία από το προηγούμενο, που επί της ουσίας παραμένει ανενεργό αφού από το 2011 έως σήμερα έχει πολύ λίγες συμμετοχές, αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την επιδότηση της εργασίας.
Το πρόγραμμα, που θα έχει πιλοτικό χαρακτήρα, θα υλοποιηθεί αρχικά για 10.000 άνεργους της χώρας, που θα «ανταλλάξουν», εφόσον το επιθυμούν, το επίδομα ανεργίας με επιδότηση της εργασίας τους για 12 μήνες. Επί της ουσίας δηλαδή δεν θα καλύπτει όλη την γκάμα των ανέργων της Λάρισας, αλλά μόνον όσους επιδοτούνται. Παρενθετικά θυμίζουμε πως αυτή τη στιγμή οι επιδοτούμενοι άνεργοι του ΟΑΕΔ ανέρχονται σε 136.123 άτομα, εκ των οποίων οι 8.419 είναι Θεσσαλοί.
Οι εργαζόμενοι δηλαδή θα λαμβάνουν κανονικά από τον ΟΑΕΔ τα 360 ευρώ και αν ο άνεργος προσληφθεί με βάση των κατώτατο μισθό των 586 ευρώ, η επιχείρηση θα του καταβάλει το ποσό των 226 ευρώ μεικτά, αφού θα καλύπτει και τις ασφαλιστικές εισφορές του. Όπως είναι προφανές για να λειτουργήσει το πρόγραμμα, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του ανέργου, καθώς στην πράξη το επίδομα ανεργίας του θα συμπληρώνεται από τον εργοδότη. Το κέρδος για τον άνεργο θα είναι διπλό καθώς και την ασφάλισή του θα έχει και τις πιθανότητες να κρατήσει την θέση εργασίας αυξάνει…
Σημαντικό είναι και το όφελος για τις επιχειρήσεις καθώς οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που θα πάρουν μέρος στο πρόγραμμα και θα προσφέρουν εργασία με ασφάλιση σε ανέργους θα λαμβάνουν ως επιχορήγηση το ποσό του επιδόματος ανεργίας που τους αναλογεί.
Δεδομένου ότι η αντίστροφη μέτρηση για την προκήρυξη του προγράμματος έχει ξεκινήσει η «ΕτΔ» επισημαίνει τα βασικά σημεία του, ώστε επιχειρήσεις και επιδοτούμενοι άνεργοι του ν. Λάρισας να έχουν μια γενική εικόνα.
* Καταρχήν οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, και συνεπώς θα απασχολήσουν τους ανέργους, δεν θα πρέπει να έχουν προβεί κατά το τρίμηνο πριν από την αίτηση υπαγωγής τους σε αυτό, σε καμία μείωση προσωπικού, ενώ σε περίπτωση απόλυσης θα πρέπει να έχουν προβεί σε αντικατάσταση του μισθωτού έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Δεν θεωρείται μείωση η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης και η καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο, εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
* Στο πρόγραμμα θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και, γενικά, εργοδότες του ιδιωτικού τομέα του νομού, ώστε να απασχολήσουν επιδοτούμενους ανέργους σε νέες θέσεις εργασίας.
* Σε πρώτη φάση δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα θα έχουν μόνο επιχειρήσεις που έχουν μέγεθος από 1 μέχρι 10 εργαζομένους. Ωστόσο το πρόγραμμα σταδιακά θα επεκταθεί και σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις.
* Οι άνεργοι που θα απασχοληθούν από το πρόγραμμα πρέπει να είναι δικαιούχοι «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας». Η επιταγή επανένταξης αποτυπώνει τη μετατροπή της επιδότησης ανεργίας για τους ανέργους που τη δικαιούνται σε επιχορήγηση της απασχόλησής τους.
* Το πρόγραμμα θα αφορά βραχυχρόνιους αλλά και μακροχρόνιους ανέργους, εφόσον δικαιούνται βοήθημα ανεργίας που είναι 200 ευρώ τον μήνα για ένα επιπλέον χρόνο μετά το πέρας της τακτικής επιδότησης. Εννοείται πως ο ΟΑΕΔ θα καλύπτει το υπολειπόμενο της επιδότησης μέχρι τα 360 ευρώ.
* Η υπηρεσία του ΟΑΕΔ θα υποδεικνύει τους δικαιούχους ανέργους για πρόσληψη, ενώ στον επιδοτούμενο θα χορηγείται ταυτόχρονα με την εγκριτική απόφαση τακτικής ή μακροχρόνιας ανεργίας (αρχική, τροποποιητική ή συνέχιση), έντυπο στο οποίο αναγράφονται τόσο η διάρκεια όσο και το ποσό της επιδότησης που δικαιούται.
* Η διάρκεια επιχορήγησης του προγράμματος θα οριστεί υποχρεωτικά στους 12 μήνες και θα αφορά όλους τους ανέργους που βρίσκονται σε καθεστώς επιδότησης της ανεργίας, με την προϋπόθεση να έχουν δικαίωμα για 6 ακόμα μήνες επιδότησης της ανεργίας, κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα.
* Οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας (παλαιές και νέες) καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, ενώ θα πρέπει να απασχολήσουν τους ωφελούμενους στην επιχείρηση για 3 μήνες μετά τη λήξη της επιδότησης.
* Επίσης, στις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα προταθεί να διατηρήσουν τους εργαζόμενους που θα έχουν προσλάβει μέσω ΟΑΕΔ, ακόμα και μετά τη λήξη της επιδότησης, καλύπτοντας ο Οργανισμός τις ασφαλιστικές τους εισφορές, σε ποσοστό έως και 90%.
Να σημειώσουμε τέλος πως τόσο για το παραπάνω πρόγραμμα, όσο και σε όλα τα προγράμματα αναζήτησης ανέργων για νέες θέσεις εργασίας, οι επιχειρήσεις πρέπει να μπουν με κλειδάριθμο στο νέο ηλεκτρονικό σύστημα αναζήτησης ανέργων του ΟΑΕΔ και εκεί θα έχουν δυνατότητα μέχρι 10 επιλογές ανέργων που ταιριάζουν και να κάνεις επιλογή μετά από συνέντευξη. Από εκεί θα έχουν στη διάθεσή τους τα πλήρη βιογραφικά και τα προσόντα των ανέργων. Το σύστημα αναζήτησης είναι συνδεδεμένο με το σύστημα «Εργάνη» και έτσι κάθε νέα αναγγελία πρόσληψης διαγράφει αυτομάτως τον άνεργο από το σύστημα αναζήτησης ανέργων του ΟΑΕΔ κι έτσι δεν θα υπάρχουν άστοχες επιλογές.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Στο μεταξύ εκπνέει αύριο Τρίτη 1η Νοεμβρίου, η προθεσμία που έχουν οι άνεργοι ηλικίας 18-24 ετών, απόφοιτοι δευτεροβάθμιας (γενικού λυκείου, επαγγελματικού λυκείου, ΕΠΑΣ) και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ) για να προσέλθουν στο ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ Λάρισας προκειμένου να εγγραφούν στο μητρώο ανέργων ή να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία του βιογραφικού τους, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.
Επιγραμματικά να θυμίσουμε πως δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι άνεργοι νέοι που δεν έχουν ασφαλιστεί για περισσότερες από 100 ημέρες ασφάλισης σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό Φορέα. Με την ολοκλήρωση της τετράμηνης εργασιακής εμπειρίας, οι πρακτικά ασκούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα επιδότησης θέσης εργασίας διάρκειας οκτώ μηνών.

ΠΗΓΗ:oaed.gr

Tags: , ,