ΑΠΘ: ακυρώθηκε η εκλογή του πρύτανη Περικλή Μήτκα

Το Γ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ακύρωσε για τυπικούς λόγους την εκλογή και τον διορισμό του Περικλή Μήτκα ως πρύτανη στο Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και διέταξε να διεξαχθούν νέες εκλογές για την ανάδειξη νέου πρύτανη.

aristoteleio

Συγκεκριμένα στο ΣτΕ είχε προσφύγει ο καθηγητής Ανδρέας Γιαννακουδάκης και ζητούσε να ακυρωθεί η από 20.5.2014 απόφαση του συμβουλίου του ιδρύματος του ΑΠΘ, με την οποία επελέγησαν ως υποψήφιοι για την εκλογή στο αξίωμα του πρύτανη στο ΑΠΘ οι καθηγητές Σ. Λογοθέτης, Π. Μήτκας και Ι. Παπαδογιάννης και παραλείφθηκε ο ίδιος να επιλεγεί.

Η αίτηση του κ. Γιαννακουδάκη έγινε δεκτή από την 7μελή σύνθεση του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά πλειοψηφία, ακυρώνοντας από την από 31.7.2014 απόφαση του υπουργού Παιδείας με την οποία διορίστηκε πρύτανης στο ΑΠΘ ο κ. Μήτκας.

Υπηρεσιακός πρύτανης αναλαμβάνει, μέχρις ότου εκλεγεί νέος, ο πρώτος αναπληρωτής πρύτανης, Θεόδωρος Λαόπουλος, όπως ορίζει ο νόμος.

Πηγή: tanea.gr

Tags: , , , , , , , ,