Αγγελίες για εργασία

 

new_skywalker

Υπάλληλοι Γραφείου

Η ENERGO αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα έναν Αγγλικό οίκο λύσεων εξοικονόμησης ρεύματος. Με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών που διαθέτει καλύπτει την ανάγκη της δραστικής μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και της σωστής διαχείρισής του. Προσφέρει επαγγελματική βοήθεια και υποστήριξη σε εταιρίες που ψάχνουν για μια υπεύθυνη προσέγγιση στην κατανάλωση ενέργειας, ενώ οι υπηρεσίες της προσφέρονται με απόλυτη διαφάνεια και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει ρίσκο. Παράλληλα με τη χρήση των σωστών εργαλείων μπορεί να μειώσει την κατανάλωση ρεύματος έως και 40%. Στα πλαίσια της ανάπτυξης της ζητεί:

Sales Departmant Administrator
Full-Time ή Part-Time – (κωδ. SDA2)

Αρμοδιότητες:
Κλείσιμο ραντεβού για λογαριασμό πωλητών
Βοήθεια στην προετοιμασία προσφορών για το τμήμα πωλήσεων
Βοήθεια στη δημιουργία πελατολογίου
Social media

Προσόντα:
Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
Μεγάλο αριθμό τηλεφωνημάτων
Εμπειρία σε κλείσιμο ραντεβού για λογαριασμό πωλητών
Εμπειρία σε υποστήριξη πωλήσεων
Ευελιξία, οργάνωση, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα, καλή στην επικοινωνία, τη διαχείριση του χρόνου, οργάνωση, δεξιότητες επίλυσης προβλήματος
Άριστη γνώση του MS Office και Internet

Για την αίτηση για τη δουλειά, να στείλετε λεπτομερή και ενημερωμένο βιογραφικό σας στο e-mail: jobs@energo.com.gr με σαφήνεια, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης (κωδικός SDA2).

Στελέχη Πωλήσεων

Η WEST A.E., διαφημιστική εταιρεία με δραστηριότητα από το 1994 στο χώρο της προώθησης πωλήσεων και με πανελλαδική εμβέλεια συνεργαζόμενη με πολυεθνικές και τοπικές εταιρείες που πιστοποιούν την ποιότητα των υπηρεσιών της, αναζητά για την πόλη της Αθήνας και Πάτρας:

Πωλητές / Πωλήτριες

Περιγραφή θέσης: Φροντίζει για την αποτελεσματική πώληση πακέτων συνδρομητικής TV, μεγάλου και γνωστού οργανισμού σε επαγγελματικούς χώρους και ξενοδοχειακές μονάδες.

Απαιτούμενα προσόντα:
Απόφοιτος/η λυκείου / ΤΕΙ.
Εμπειρία σε πωλήσεις
Καλή εμφάνιση
Ευχέρεια επικοινωνίας και λόγου

Η εταιρεία προσφέρει:
Ικανοποιητική αμοιβή
Μπόνους επί της επίτευξης των στόχων,
Πλήρη ή μερική απασχόληση,
Ασφαλιστική κάλυψη,
Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης,
Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, να στείλουν το βιογραφικό τους με επισυναπτόμενη φωτογραφία προσώπου και ολόσωμη, με την ένδειξη S003, στην ηλεκτρονική δ/νση: hr@westsa.gr. Βιογραφικά που δεν ανταποκρίνονται στην απαιτούμενα προσόντα, δε θα ληφθούν υπόψη.

Marketing

Φοιτητές Marketing

Για άμεση συνεργασία με ιστοσελίδα αθλητικού περιεχομένου.

Καθήκοντα: marketing, διαφημιστική προώθηση, ανάληψη χορηγικής επικοινωνίας.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: jobs@sportsonair.gr, τηλ. 6944 993661.

Μηχανικοί

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ένας από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς ζητά να προσλάβει:

Πτυχιούχους Πολιτικούς
Μηχανικούς ΑΕΙ

Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο πολιτικού μηχανικού
Εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης
Εργασιακή εμπειρία

Επιθυμητά προσόντα:
Άριστες οργανωτικές και αναλυτικές ικανότητες
Υψηλό αίσθημα ευθύνης
Ικανότητα διαχείρισης τάξης
Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
Συνέπεια-υπευθυνότητα
Πιστοποίηση από ΕΟΠΠΕΠ

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: HR3@delta.edu.gr

 

Προγραμματιστές

Η KSM Human Resources Ελλάς δημιουργήθηκε με σκοπό την κάλυψη των μόνιμων ή προσωρινών αναγκών των εταιρειών σε ανθρώπινο δυναμικό. Λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, σέβεται τον εργαζόμενο και προστατεύει τον επιχειρηματία.

Πελάτης: Our customer is a leading satellite communications company based in Piraeus, Greece with international presence requires for immediate employment:

Linux Programmers

We are looking for a full-time motivated Linux programmers and web developers to be part of our “Infinity” development team.

Requirements:
Bachelor or master’s degree in computer science, computer/electrical engineering or equivalent
Extensive knowledge of Linux operating system (at least 3 year working experience)
Experience in programming with C, python, perl and SQL
Web development using PHP/Ajax/JQuery
Shell scripting (bash, awk, sed …)
Experience with relational databases, preferable PostgreSQL
Very good understanding of TCP/IP networking & firewalls
Fluent in English
Fulfiled military obligations

Great to have:
Acquainted with open source tools and open source philosophy

The company offers an attractive financial package and excellent working conditions. 

Παρακαλούμε να στείλετε άμεσα το βιογραφικό σας σημείωμα αναφέροντας οπωσδήποτε στο θέμα τον κωδικό θέσης, μέσω fax στον αριθμό 2118008866, μέσω του link: http://www.ksmhr.gr/submit-cvή στη διεύθυνση: KSM Human Resources Ελλάς Α.Ε.Π.Α., Γεωργίου Παπανδρέου 76-78 Ζωγράφου 15377. Τηλ. επικοινωνίας: 2107472010.

Μηχανογράφηση

Από την εταιρία υλικών μηχανογράφησης “Εmpties” ζητείται για άμεση πρόσληψη στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης:

Μηχανογράφος / IT Manager

Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχιούχος ΑΕΙ ΤΕΙ
Γνώσεις αγγλικών
Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 2 έτη

Προσφέρεται μόνιμη απασχόληση, 5νθήμερο, ασφάλιση, συνεχές ωράριο 08:00-16:00.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: empties@otenet.gr. Ιστότοπος: www.empties.gr

Τεχνικοί

Η Randstad Hellas αναζητάει για πολυεθνική εταιρία – πελάτη της:

Υπαλλήλους Τεχνικής Υποστήριξης
για Μερική Απασχόληση

Αρμοδιότητες/responsibilities:
Παροχή τεχνικής υποστήριξης και εξυπηρέτησης πελατών (εισερχόμενες κλήσεις)
Επίλυση τεχνικών αιτημάτων του πελάτη
Διευθέτηση και παρακολούθηση του αιτήματος
Καταχώρηση δεδομένων και διεκπεραίωση διαχειριστικών εργασιών

Προσόντα/requirements:
Πτυχίο πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου (ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ)
Τεχνικό υπόβαθρο
Άριστη χρήση Η/Υ
Βασική γνώση των τεχνολογιών δικτύωσης (TCP / IP, DNS, WLAN)
Πιστοποίηση σε CCNA θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
Ικανότητες επίλυσης προβλημάτων
Επικοινωνιακές ικανότητες
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας
Δυνατότητα απασχόλησης σε βάρδιες
Επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άντρες υποψηφίους

Προσφορά/offer:
Σταθερό μηνιαίο μισθό
Δυνατότητα άμεσης πρόσληψης με σύμβαση αορίστου χρόνου
Πολυεθνικό περιβάλλον εργασίας με συνεχή εκπαίδευση
Δυνατότητες εξέλιξης

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.randstad.gr και καταχωρήστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Η Randstad αποτελεί μία από της ηγέτιδες εταιρίες στον κλάδο παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως με παρουσία στην ελληνική αγορά για πάνω από δεκαπέντε έτη.

Η διεθνής μας εμπειρία, σε συνδυασμό με την επιτυχή μας παρουσία στην ελληνική αγορά, αποτελούν εγγύηση της ποιότητας των υπηρεσιών μας.

Αποστολή βιογραφικών μέσω του link:http://goo.gl/VVviBM. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Ακολουθήστε μας στο: LinkedIn, Facebook, Twitter, website: www.randstad.gr

Εστίαση

Το καφεζαχαροπλαστείο ΑΤΕΝΕΟ στη Γλυφάδα αναζητά:

Σερβιτόρο / Σερβιτόρα
(Πλήρης/Μερική Απασχόληση)

Για τις ανάγκες λειτουργίας του νέου καταστήματος.
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση απαραίτητη.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: jobs@ateneo.grμε επισυναπτόμενη φωτογραφία και κωδικό θέσης SV1.

 

Ιατροί

Ζητούνται από τον όμιλο ιατρικής αισθητικής FIGURA:

Γιατροί σε Αναμονή Ειδικότητας
για Μερική ή Πλήρη Απασχόληση

Το mail επικοινωνίας είναι το: hr@figurabody.gr, fax 2310 244489 και τηλέφωνο 2310 242429. Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Κα Διδασκάλου Χρύσα,
 Κος Βλαχάκης Χρήστος.

*****

To Cosmetic Derma Medicine Group, η πιο σύγχρονη κλινική αισθητικής, δερματολογίας, πλαστικής χειρουργικής και μεταμόσχευσης μαλλιών αναζητά:

Ιατρούς Ειδικευμένους Δερματολόγους
ή Πλαστικούς Χειρουργούς
για Πλήρη ή Μερική Απασχ
όληση

Απαραίτητα προσόντα:
Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
Άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση επιπλέον γλωσσών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
Οργανωτικότητα, συνέπεια, υπευθυνότητα

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (1500€ καθαρά + bonus) σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον με ευκαιρίες ανέλιξης.

Παρακαλώ αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα στο e-mail:lagiant@cosmeticdermamedicine.gr. Όλα τα βιογραφικά θα εξετασθούν από τη δ/νση ανθρώπινου δυναμικού με πλήρη εμπιστευτικότητα.

 

Εκπαίδευση

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ένας από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς ζητά να προσλάβει:

Πτυχιούχους Παιδαγωγικού
Τμήματος Νηπιαγωγών ΑΕΙ

Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος νηπιαγωγών
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην ειδική αγωγή ή στην ψυχολογία
Εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης
Εργασιακή εμπειρία

Επιθυμητά προσόντα:
Υψηλό αίσθημα ευθύνης // συνέπεια // υπευθυνότητα
Ικανότητα διαχείρισης τάξης
Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
Πιστοποίηση από ΕΟΠΠΕΠ

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: HR1@delta.edu.gr

*****

Το Mediterranean College στο πλαίσιο της στελέχωσης της σχολής μηχανικών ζητά να προσλάβει:

Καθηγητές Μερικής Απασχόλησης

Μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους, πολιτικούς μηχανικούς για διδασκαλία project management.

Απαραίτητα προσόντα:
Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σε συναφές αντικείμενο
Πιστοποιημένη γνώση MS project management
Κωδικό διδάσκοντα ΛΑΕΚ

Το Mediterranean College προσφέρει:
Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη του διδακτικού του προσωπικού
Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον
Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε πολλαπλά επίπεδα

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:
 hr@emcthes.edu.gr

 

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

H BestNet αναζητά υποψήφιους για απογευματινό ωράριο 10:00-15:00 ως:

Call Center Agents
(Κωδικός Θέσης, Κωδ:10)

Το αντικείμενο απασχόλησης θα είναι η τηλεφωνική επικοινωνία με δυνητικούς αλλά και υπάρχοντες πελάτες, με στόχο τη διερεύνηση αναγκών και τη στοχευμένη παρουσίαση υπηρεσιών internet, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.

Απαραίτητα προσόντα:
Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές & διαπραγματευτικές δεξιότητες
Βασικές γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή
Σταθερό ωράριο Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-15:00
Διάθεση για εργασία

Η εταιρία προσφέρει:
Σταθερό μηνιαίο μισθό, ανεξαρτήτως πωλήσεων
Ασφαλιστική κάλυψη και τα νόμιμα δώρα και επιδόματα
Αξιοπιστία & συνέπεια στις πληρωμές
Έξτρα μπόνους επί των πωλήσεων
Δυνατότητες εξέλιξης (team leader, supervisor)
Σύγχρονο και ανθρώπινο εργασιακό περιβάλλον
Εύκολη προσβασιμότητα (2’ απόσταση από το μετρό Σεπολίων)

Αποστολή βιογραφικών υπόψη τμήματος προσωπικού στο e-mail: z.kourafa@bestnet.com.gr, φαξ 211 105 1787,

διεύθυνση εργασίας: Γερακίου 26, Σεπόλια, Αθήνα, (στάση μετρό Σεπόλια). Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές.

*****

Consumer Customer Service
Representative – (Κωδ. 1292CCSR)

Η ICAP εκ μέρους της VODAFONE, ηγέτιδας εταιρείας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, αναζητά εκπροσώπους τηλεφωνικής εξυπηρέτησης.

Περιγραφή θέσης:
Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η για:
τη διαχείριση των εισερχόμενων κλήσεων & αιτημάτων των πελατών
την επίλυση παραπόνων σε πρώτο χρόνο
το χειρισμό αιτημάτων αποσύνδεσης – φορητότητας
το χειρισμό βασικών τεχνικών θεμάτων

Απαραίτητα προσόντα:
Εμπειρία στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση
Ικανότητα ομαδικής εργασίας
Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία
Πολύ καλή χρήση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

Η εταιρεία προσφέρει:
Εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: thesshumres@icap.gr. Σε όλες τις επαφές θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

*****

Call Center Agent
(6ωρη εργασία) – GRC/ 8550

Έχεις όρεξη για εργασία και σε εξυπηρετεί η part time 6ωρη εργασία;
Τώρα, έχεις την ευκαιρία να εργαστείς part time στην περιοχή των Νοτίων ή Βορείων Προαστίων με σταθερό μισθό!

Η Manpower για λογαριασμό πελάτη της, που είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες διαχείρισης πελατολογίων στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών, αναζητά εργαζομένους για να ενισχύσει το τμήμα πωλήσεων της.

Ο ρόλος: Τηλεφωνική επικοινωνία με υπάρχον και δυνητικό πελατολόγιο με σκοπό την προώθηση υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και internet.

Απαραίτητα προσόντα
Απόφοιτοι λυκείου
Ευχέρεια επικοινωνίας
Ευελιξία ωραρίου από Δευτέρα–Παρασκευή, 09:00-15.00 & 15:00-21:00
Ομαδικό πνεύμα
Καλή χρήση Η/Υ
Καλή γνώση Αγγλικών

Πακέτο αποδοχών:
Σταθερός μηνιαίος μισθός
Αναλυτική εκπαιδευτική δραστηριότητα
Ασφάλιση και πληρωμή από την 1η μέρα της εκπαίδευσης
Αορίστου χρονικής διάρκειας σύμβασή εργασίας
Σύγχρονος & ευχάριστος χώρος εργασίας
Δυνατότητες εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών μέσω του link: http://goo.gl/1uh1cd

*****

Η B4U εταιρεία παροχής υπηρεσιών, ανάπτυξης πελατολογίου και προώθησης πωλήσεων, από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες στο χώρο ζητά:

Φοιτητές / Φοιτήτριες
για Τηλεφωνικές Πωλήσεις

Απαραίτητα προσόντα:
Άνεση στην επικοινωνία
Φοιτητές ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ
Δυναμικό χαρακτήρα, αυτοπεποίθηση
Φιλοδοξία για εξέλιξη
Πρωτοβουλία – ευελιξία – συμμετοχή στην ομάδα
Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ

Παροχές:
Σταθερό μηνιαίο μισθό
4ωρη απασχόληση πρωινή ή απογευματινή
Ευκαιρίες ανέλιξης και καριέρας σε μια σύγχρονη και δυναμική επιχείρηση
Σύγχρονο ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
Εισαγωγική και συνεχής εκπαίδευση από έμπειρα και ικανά στελέχη
Εύκολη πρόσβαση (από μετρό Πανόρμου)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους 
στο e-mail: hr@hellassolar.gr ή στο τηλέφωνο: 210 6713111. Κωδικός αγγελίας ΦΤ.

*****

Εκπρόσωποι Τηλεφωνικών Πωλήσεων Forthnet / Nova
Call Center – Συγγρού Φιξ

Η εταιρία NET TRUST, επίσημος εμπορικός συνεργάτης του ομίλου Forthnet – Nova, ζητεί άμεσα άτομα με σκοπό την τηλεφωνική προώθηση των υπηρεσιών του ομίλου (τηλεφωνία, internet, συνδρομητική τηλεόραση).

Απαραίτητα προσόντα:
Άνεση στην επικοινωνία
Επαγγελματισμός – συνέπεια
Ευγένεια – ομαδικό πνεύμα
Απολυτήριο λυκείου
Εμπειρία στις πωλήσεις (προαιρετική)
Βασικές γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή

Η εταιρία προσφέρει:
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Σύμβαση αορίστου χρόνου
Bonus
Ασφαλιστική κάλυψη
Συνεχή εκπαίδευση από έμπειρα στελέχη
Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
5ωρη πρωινή ή απογευματινή απασχόληση
Εύκολη πρόσβαση (πλησίον μετρό Συγγρού- Φιξ)

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@nettrust.grή στο fax: 211 1093 510, τηλ: 211 1093 500. Περιοχή: Λεωφ. Συγγρού 80- 88,Τ.Κ. 117 41 – Αθήνα.

Μόδα

Showroom Models
(Κωδ. Θέσης: Show/Mod)

Η εταιρεία επώνυμης ένδυσης «ΡΑΚΑΣ» αναζητά μοντέλα ημιεπαγγελματίες για δειγματισμούς επώνυμων σειρών ρούχων και αξεσουάρ για full-time & part-time απασχόληση.

Απαραίτητα προσόντα:
Ευπαρουσίαστη
Ευχάριστη προσωπικότητα
Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
Άριστη γνώση τάσεων μόδας
Καλή γνώση Αγγλικών
Άνεση μπροστά στον φωτογραφικό φακό

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους συνοδευόμενο από φωτογραφίες στο e-mail:john@rakas.gr
υπ’ όψιν υπεύθυνου ανθρώπινου δυναμικού, website: www.rakas.gr

Καθαριότητα

Καθαριστής-τρια Καταστήματος
(Μερική Απασχόληση) στον Ταύρο Αττικής

Στο χώρο του εμπορίου κάθε μέρα είναι μια νέα πρόκληση. Ιδιαίτερα στη Lidl, είμαστε ευχαριστημένοι μόνο όταν και οι πελάτες μας είναι ευχαριστημένοι. Για το λόγο αυτό αναζητάμε αξιόπιστους συνεργάτες, τους οποίους θα προετοιμάσουμε με τον καλύτερο τρόπο για τις απαιτήσεις του κλάδου μας.

Τα καθήκοντά σας:
Φροντίζετε για την καθαριότητα των χώρων πώλησης και των αποθηκών του καταστήματος, των κοινόχρηστων χώρων του προσωπικού, καθώς και για τον καθαρισμό του parking πελατών
Το ωράριο απασχόλησης είναι δύο ώρες την ημέρα, για πέντε ημέρες την εβδομάδα (συμπεριλαμβάνεται και Σάββατο)

Το προφίλ σας:
Έχετε ευχάριστη προσωπικότητα και αποτελείτε πρότυπο ευγένειας απέναντι στους πελάτες
Σας διακρίνουν υπευθυνότητα και αξιοπιστία

Τι προσφέρουμε:
Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον
Οι αποδοχές σας είναι 5,50€ μικτά/ώρα
Λαμβάνετε επιπρόσθετες παροχές και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση
Σας παρέχουμε όλες τις απαραίτητες οδηγίες και τα εργαλεία για την εργασία σας, ώστε να ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρίας μας.

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λάβουμε το βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψετε το αρχείο του βιογραφικού σας σε Word ή PDF στα ελληνικά. Επισύναψη βιογραφικού online μέσω του link:http://goo.gl/NfSxgz

 

Tags: , , , , , , , , , ,